Fungsi utama jaringan otot adalah …

Fungsi utama jaringan otot adalah … A. Melapisi permukaan tubuh B. Membatasi rongga tubuh C. Menyokong bagian tubuh D. Menggerakkan bagian tubuh E. Meneruskan rangsangan   Jawaban : D. Menggerakkan bagian tubuh

Read More »

Dinas Pendidikan Jabar Terapkan Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi

Pembelajaran Online

Dinas Pendidikan Jabar Terapkan Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Di masa pandemi seperti ini, Dinas Pendidikan Jabar juga akan menggelar banyak kegiatan agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Bahkan, setiap daerah juga menerapkan proses pembelajaran baru agar siswa dapat terus melengkapi kurikulum untuk kelulusan dan kenaikan tingkat. Beberapa sekolah, …

Read More »

Peranan Penting Keluarga Dalam Pendidikan Nilai Dan Karakter

Peran Keluarga dalam Pendidikan

Sebagaimana kita ketahui peranan keluarga sangatlah penting dalam pendidikan, namun pada kenyataannya, harapan orang tua masih jauh dari kenyataan. Karakter kita terbentuk dari kebiasaan kita. Kebiasaan yang terbentuk selama masa kanak-kanak dan remaja sering bertahan hingga dewasa. Orang tua dapat mempengaruhi pembentukan kebiasaan anak-anaknya, baik atau buruk. Internalisasi adalah upaya …

Read More »